• polski
 • English
 • Regulamin

  Regulamin określa zasady sprzedaży produktów detalicznych oferowanych przez MAMSAM

  I. Postanowienia ogólne

  1. Internetowa sprzedaż produktów detalicznych dostępnych pod adresem mamsam.pl prowadzona jest przez firmę:
   MAMSAM Mikołaj Długosz
   ul. Lechonia 11/3
   01-556 Warszawa
   NIP: 521-280-84-88
   tel: (+48) 601666191
   Nr konta: 17 1030 0019 0109 8530 0030 2360
   Nazwa banku: Citi Handlowy
  1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a firmą MAMSAM zwaną dalej Sprzedawcą.
  2. Sklep realizuje zamówienia składane z terytorium Polski.
  3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają odpowiedni podatek VAT.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
  5. Do każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT przesyłana wraz z towarem, która stanowi zabezpieczenie istotnych postanowień zawieranej umowy.

  II. Zamówienia

  1. Za pośrednictwem sklepu mamsam.pl prowadzona jest sprzedaż dla klientów detalicznych i profesjonalnych.
  2. Zakup wybranych produktów umożliwia formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu, który należy wypełnić. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i jego potwierdzenie.
  3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie dokładnego adresu dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail). W przypadku podania nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych, Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, po upływie 3 dni od momentu złożenia zamówienia, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
  4. Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych przez Kupującego, w tym szczególnie adresu dostawy przesyłki, może skutkować nie dostarczeniem przez firmę kurierską przesyłki i zwrotem do nadawcy. Koszt ponownego wysłania przesyłki przez Sprzedającego będzie ponosił w tym wypadku Kupujący.
  5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez:
   a) zamówienie płatne przelewem – po potwierdzeniu przez sklep zamówienia oraz wpływu płatności na konto sklepu,
   b) zamówienie płatne przelewem online (PayPal, Dotpay) – płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu PayPal lub Dotpay. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności.
  6. Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową.
  7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sprzedający skontaktuje się z Kupującym, który podejmie decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
  8. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z biurem sklepu pod adresem e-mail: mail@mamsam.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: (+48) 601666191.

  III. Ceny towarów i płatność

  1. Cena podana przy każdym towarze na stronie internetowej sklepu jest ceną brutto i zawiera podatek VAT.
  2. Wiążącą dla stron jest cena towaru widniejąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
  5. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy (zobacz cennik).
  6. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
   a) przelewem bankowym bezpośrednio na konto:
   MAMSAM Mikolaj Dlugosz,
   ul. Lechonia 11/3,
   01-556 Warszawa
   Nr konta: 17 1030 0019 0109 8530 0030 2360
   Nazwa banku: Citi Handlowy
   Przy płatności przelewem na konto w opisie transakcji należy podać tylko numer zamówienia.
   b) płatność przy odbiorze – w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – należność pobiera Kurier,
   c) płatność przelewem online (PayPal, Dotpay).

  IV. Czas realizacji i koszty dostawy

  1. Wszystkie terminy odnoszące się do czasu realizacji i dostawy zamówionych produktów dotyczą dni roboczych.
  2. Czas realizacji to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów z magazynu i liczony jest od chwili wpłynięcia zamówienia (i jego potwierdzenia) lub przy płatności przelewem od chwili wpłynięcia pieniędzy na konto. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze. Jeżeli danego produktu brakuje w naszym magazynie wówczas czas realizacji może ulec wydłużeniu.
  3. Czas dostawy czyli czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
  4. W przypadku braku kontaktu z Kupującym lub braku płatności za złożone zamówienie, Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.
  5. Koszt przesyłki jest uzależniony od wybranej formy płatności i dostawy. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie składania zamówienia.
   Cennik dostaw:
   – przesyłka kurierska „PRZEDPŁATA” – 15,00 złotych dla płacących przelewem na konto lub za pomocą platform płatniczych,
   – przesyłka „GRATIS” – zamówienia o wartości powyżej 350,00 złotych brutto przesyłane są firmą kurierską na koszt Sprzedającego.
  6. Do Kupującego należy sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół szkody oraz zgłosić niezwłocznie ten fakt Sprzedającemu.
  7. Sprzedający zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w żądanej przez Kupującego ilościach.

  V. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. Nr 22 poz. 271 z dnia 31.03.2000 r. z późniejszymi zmianami), Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia odbioru przesyłki, bez podania przyczyny. W tym czasie należy pisemnie powiadomić Sprzedawcę o zamiarze zwrotu zakupionego towaru na adres e-mail: mail@mamsam.pl lub pisemnie na adres:
   ul. Lechonia 11/3, 01-556 Warszawa.
  2. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w taki sposób, żeby nie uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy koszty odesłania towaru oraz jego opakowania pokrywa Kupujący.
  4. Wypłata należności za zwrócony towar nastąpi niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia Kupującego od umowy.
  5. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  VI. Reklamacje i zwroty

  1. Zasady zwracania towarów:
   a) termin zwrotu towaru bez podania przyczyny upływa w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury,
   b) W szczególnych przypadkach możliwy jest zwrot towaru w terminie powyżej 14 dni od daty zakupu, do takich zwrotów naliczane będą koszty obsługi zwrotu w wysokości 10% wartości towaru netto.
  2. Zwrot zostanie przyjęty jedynie na podstawie czytelnie wypełnionego i zaakceptowanego przez MAMSAM Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierającego informacje:
   – dane Kupującego,
   – nazwę towaru, ilość, datę ważności, datę zakupu, nr faktury.
  3. Zwrot zostanie rozpatrzony najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych.
  4. Towar zgłaszany do zwrotu:
   – nie może mieć daty ważności krótszej niż 6 miesięcy,
   – będzie przyjmowany tylko w oryginalnym opakowaniu.
  5. Koszty transportu zwracanych produktów ponosi Zwracający.
   Koszty transportu produktów zwracanych z powodu wad jakościowych ponosi Dostawca.
  6. Zasady zgłaszania reklamacji dostawa
   a) Reklamacje dostaw zgłaszamy w przypadku nie dostarczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu zamawianych produktów.
   b) Reklamacje dostaw należy zgłaszać w ciągu 48 godzin od momentu dostawy na adres: mail@mamsam.pl.
   c) W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki przez firmę kurierską należy w momencie odbioru spisać oświadczenie o stwierdzeniu widocznych ubytków lub uszkodzeniu przesyłki. Oświadczenie będzie podstawą uwzględnienia reklamacji.
   d) Reklamacja dostawy zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych.
   e) Po uznaniu zasadności reklamacji brakujące towary zostaną dostarczone osobną przesyłką lub z kolejnym zamówieniem albo zostanie wystawiony dokument korygujący.
   f) Koszty dostarczenia brakujących towarów ponosi Dostawca.
  7. MAMSAM nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia produktu, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu. Reklamacji nie podlega opakowanie uszkodzone podczas niewłaściwego użytkowania produktu.
  8. Zasady zgłaszania reklamacji
   W przypadku zgłaszania reklamacji  należy wypełnić protokół reklamacyjny podając następujące informacje:
   – data zakupu,
   – data stwierdzenia wady produktu,
   – powód reklamacji,
   – szczegółowy opis,
   – oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji,
   – dane kontaktowe Kupującego.
   Reklamowany towar należy wraz z opisem przesłać na adres:
   ul. Lechonia 11/3, 01-556 Warszawa.
  9. Reklamacja zostanie rozpatrzona po otrzymaniu produktu wraz z protokołem reklamacyjnym.
  10. W stanowisku w kwestii reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
  11. Produkty, których minął termin przydatności do użycia oraz produkty, które nie zostały opisane w sposób podany w niniejszym Regulaminie nie podlegają reklamacji.

  VII. Rejestracja użytkownika

  1. Sprzedający umożliwia Kupującym rejestrację w serwisie.
  2. Rejestracja umożliwia stronom nieograniczony kontakt i ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji.
  3. Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki.
  4. Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie firmie spedycyjnej swojego adresu i numeru telefonu zamieszczonego w formularzu zamówienia dla potrzeb realizacji wysyłki.
  5. O ile Kupujący wyrazi zgodę na otrzymywanie newslettera, podany przez Kupującego adres e-mail będzie wykorzystany w celach marketingowych. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
  6. Dane Kupujących otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są prawnie chronione.
  7. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) sklep zamieszcza pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.
  8. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na naszym serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ewentualnej korekty i usuwania.
  9. Kupujący ma prawo zrezygnować z usługi powiadamiając nas o tym. Adresy e-mail, uzyskane od Kupującego są zabezpieczone. Zapewniamy, iż w jakikolwiek sposób nie zostaną przekazane bądź sprzedane osobom trzecim.
  10. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym do celów realizacji zamówienia oraz promocyjnych. Administratorem Danych Osobowych jest MAMSAM.

  VIII. Polityka prywatności

  1. Sposób zbierania danych osobowych
   Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika a także są pobierane z ogólnodostępnych zasobów Internetu. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania formularza z zapytaniem, rozpoczęcia subskrybcji newslettera lub uzyskania dostępu do materiałów prasowych i usługi: panel dla sklepów.
  2. Zakres i cel zbieranych danych osobowych
   a) Dane przetwarzane w celu przekazywania zamówionych wiadomości poprzez newsletter. Podczas zapisywania się do subskrypcji newslettera w serwisie użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu email.
   b) Dane przetwarzane w celu przekazywania informacji prasowych.
   Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji i materiałów prasowych dotyczących działalności Administratora Danych Osobowych zostaną poproszone o wskazanie w formularzu rejestracji do serwisu prasowego: imienia i nazwiska, adresu email, nazwy podmiotu, adresu oraz numeru telefonu.
   c) Dane przetwarzane w celu przesyłania informacji związanych z prowadzeniem sklepów internetowych z ofertą produktów Administratorem Danych Osobowych.
   Właściciele sklepów internetowych mogą się zarejestrować w panelu dla sklepów. Podczas rejestracji profilu należy wskazać: imię i nazwisko, adres email, pełną nazwę firmy, adres, telefon.
   d) Dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie ze strony www. Przesyłając zapytanie ze strony internetowej, bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych, użytkownik będzie zobowiązany wskazać imię i nazwisko oraz adres email.
   e) Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu w celach statystycznych. Podczas wizyty w serwisie system wykorzystywany przez Administratora Danych Osobowych automatycznie pobiera: adres IP, który zapisuje w dziennikach logowania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki i są anonimowe. Oprócz adresu IP serwis pobiera dane z plików cookies – cel i zakres danych przetwarzanych z plików cookies został opisany w punkcie 7.
   f) Udostępnianie danych osobowych
   Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych osobowych pozyskiwanych za pomocą serwisu internetowego.
  3. Kontakt
   Administrator danych będzie się kontaktował z użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
   Użytkownikom będą przekazywane zamówione informacje: newsletter, informacje prasowe, informacje dla właścicieli sklepów internetowych posiadających w ofercie produkty MAMSAM, a także odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego.
   Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywa się za wyłączną zgodą Użytkowników.
  4. Zmiana danych
   Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe przesyłając Administratorowi Danych Osobowych dyspozycję pocztą elektroniczną na adres: mail@mamsam.pl. Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnację należy złożyć klikając w link zamieszczony w treści każdej pojedynczej wiadomości z cyklu newslettera.

  IX. Postanowienia końcowe

  1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producenta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do błędów i niezgodności zawartych w ofercie sklepu, aczkolwiek dokłada wszelkich starań by nie występowały w ogóle. W przypadku zauważenia błędu lub niezgodności, bardzo prosimy o powiadomienie mailowe mail@mamsam.pl lub telefoniczne: (+48) 601666191.
  2. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest MAMSAM. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tych materiałów.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa (Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz inne właściwie przepisy prawa polskiego).
  Select your currency
  PLN Złoty polski
  EUR Euro