• polski
 • English
 • Bajer

  50 

  Jacek ma taka serię napisów z szyldów ulicznych. Przerysowuje reklamy i nazwy firm albo sklepów. Można tę serię spokojnie uznać za rodzaj fotografii. To naprawdę świetny koncept.

   

  • Color: Black

  5 in stock

  Autor:

  Description  Exclusive products

  Special category of products